U okviru Udruženja za komunalne delatnosti formiraće se Grupacija za zelenu industriju, koja će okupiti predstavnike zagađivača, posebnih tokova upravljanja otpadom i reciklera.

Odbor Udruženja za komunalne delatnosti PKS doneo je odluku da formira Grupaciju za zelenu industriju, koja će okupiti predstavnike zagađivača, posebnih tokova upravljanja otpadom i reciklera. Biće to osma grupacija koja će raditi u okviru ovog Udruženja.
Na sednici Odbora Udruženja razmatrana su najznačajnija tehnička pravila za oblast snabdevanja vodom i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, prosleđena resornom Ministarstvu sa incijativom da budu inkorporirana u novu zakonsku regulativu. Udruženje za komunalne delatnosti PKS ima svoje predstavnike u Radnoj grupi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.
Odbor Udruženja analizirao je aktivnosti u period od novembra 2014. do juna 2015. godine, u oblasti regulative, na regionalnim i međunarodnim konferencijama i na rešavanju aktuelnih problema članica.