LUKSEMBURG, 17. decembra 2009. (Beta-Ecotopia) – Evropska investiciona banka (EIB), nemačka Razvojna banka (KfW) i još neke institucije pokrenule su novi fond za unapredjenje energetske efikasnosti i projekte obnovljivih izvora energije u jugoistočnoj Evropi i Turskoj.

Prema sporazumu danas potpisanom u Briselu, Fond za energetsku efikasnost jugoistočne Evrope (SE4F) raspolagaće, za početak, sumom od 95 miliona evra, objavio je EIB.

Cilj kreditora je da Fond u narednih četiri do pet godina naraste na 400 miliona evra kroz privlačenje sredstava investitora sa javnog i privatnog sektora.

Iz Fonda će se investirati u projekte u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Albaniji i Turskoj.

Sredstva iz Fonda treba da doprinesu ekonomskom i razvoju zaštite sredine u regionu kroz pomoć javnim i privatnim preduzećima, kao i domaćinstvima, kod ulaganja u povećanje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije.

To će pak, kako se navodi, pomoći Evropi da ispuni ciljeve u borbi protiv klimatskih promena.

Inicijatori i vodeći koinvestitori, EIB i KfW, obezbedili su za Fond po 25 miliona evra. Istu sumu obezbedjuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) a Evropska komisija daje 20 miliona evra.

Fond će pratiti još jedan fond sa bespovratnim sredstvima od oko pet miliona evra za koji će prvi doprinos dati Austrijska razvojna banka. Iz tog fonda odobravaće se tehnička pomoć.