Ova struja se crpi iz mreže kada je uređaj uključen ali se ne koristi. To su, na primer, štampači, punjači mobilnih telefona, televizori i kompjuteri. Lak način rešenja ovog problema su produžni kablovi sa prekidačem koji isključuje protok struje. Takvo ulaganje se isplati jer fantomska struja čini 5 odsto računa jednog domaćinstva.