Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) i ove godine učestvuje u organizaciji Evropskog vikenda posmatranja ptica (Eurobirdwatch), događaja koji koordiniše globalno partnerstvo za zaštitu ptica BirdLife International. Rana jesen je vreme kada mnoge ptice kreću na seobu, pa je u različitim krajevima Evrope i sveta moguće videti veliki broj vrsta, od kojih se neke okupljaju u spektakularnom broju na tradicionalnim odmorištima. Svake
godine, tokom prvog vikenda oktobra, desetine hiljada posmatrača ptica iz Evrope i celog sveta odlaze u prirodu kako bi uživali u praćenju fenomena seobe ptica.

Ove godine, Evropski vikend posmatranja ptica odigraće se 6. i 7. oktobra. Cilj ovog masovnog izlaska u prirodu je popularizacija posmatranja „običnih“ i „neobičnih“ ptica, praćenje njihove epske seobe i uživanje u boravku u prirodi. Pored toga, ideja manifestacije je da se ljudima ukaže na potrebu zaštite sve ugroženijih ptica i njihovih staništa. Sve
posmatrane ptice se beleže, a podaci se šalju međunarodnoj organizaciji BirdLife International koja objavljuje rezultate posmatranja nekoliko dana nakon manifestacije.

DZPPS, zajedno sa lokalnim partnerima organizuje ove godine izlete na 38 lokaliteta u Srbiji.