Evropska komisija ukazala je danas na potrebu usvajanja novog pristupa u zaštiti ribe i uskladjivanja sistema kvota za ulov ribe sa savetima naučnika kako bi se sprečilo njihovo istrebljenje.

Svetski fond za prirodu (WWF) je u izveštaju koji je danas objavljen, istakla da su kvote kojima se odredjuje dozvoljen ulov ribe u zemljama EU u proseku 45 odsto više nego što naučnici preporučuju.

Evropska komisija je pozvala poslanike Evropskog parlamenta da pruže podršku okončanju prekomernog ribolova kada komitet za ribarstvo bude glasao o reformi u toj oblasti sledećeg utorka.

Komisija je navela da je u Atlantskom okeanu i Severnom moru 47 odsto ribljeg fonda izloženo prekomernom lovu, dok taj procenat u Mediteranskom moru dostiže 80 odsto.

Iako je u poslednjem periodu bilo poboljšanja u nekim područjima, sveukupna situacija je i dalje loša.

Tokom prethodne tri decenije populacija bakalara u Severnom moru smanjila se za tri četvrtine, dok je populacija plave tune u Mediteranu u istom periodu opala za 80 odsto.