Evropski komesar za energetiku Ginter Etinger pozvao je danas Grčku da učini šta je potrebno da pokrene svoj veliki projekat “Helios” za proizvodnju struje energijom sunca.

Projekat predvidja postavljanje 200 kvadratnih kilometara fotonaponskih panela, uz budžet koji bi mogao dostići 20 milijardi evra, za proizvodnju ukupno 10 gigavata struje.

Taj projekat može postati “avangarda” za Grčku koja ima ogroman potencijal obnovljive enrgije, kao i za Evropsku uniju, rekao je Etinger u Atini na konferenciji posvećenoj zelenoj energiji u jugoistočnoj Evropi.

On je podvukao da uspeh projekta koji bi mogao od Grčke da napravi izvoznika energije, pretpostavlja istovremeno odredjivanje jasnog okvira za investicije, razvoj grčke i evropske mreže za prenos struje – pošto je sadašnja infrastruktura nedovoljno razvijena, i završetak predvidjene liberalizacije grčkog tržišta struje.

Više na portalu Zelena Srbija