Predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Barroso (Jose Barroso) najavio je danas da će se Unija “dosledno angažovati” da u narednom budžetskom razdoblju podrži razvoj energije iz obnovljivih izvora, što je podstaknuto odlukom Nemačke da odustane od proizvodnje nuklearne energije.

“Mislim da će nemačka odluka značajno pomoći razvoju tehnologija za prizvodnju obnovljive energije”, rekao je Barozo u Briselu, tokom predstavljanja izveštaja Medjuvladinog panela za klimu (IPČ) o obnovljivoj energiji.

“Ne mogu da predvidim budžetski predlog Evropske komisije za period 2014-2020, ali će on sadržati dosledno angažovanje za razvoj obnovljive energije i energetske efikasnosti”, rekao je Barozo.

Komesar EU za budžet Januš Levandovski treba da podnese predlog budžeta 29. juna.

Komesarka za klimu Koni Hedegard pozdravila je Barozove reči i ocenila da je došlo vreme da Evropska unija počne da izbegava “nepotrebne investicije u izvore energije koji se kasnije pokažu vrlo opterećujućim”.

Hedegard očekuje da će tokom sastanka ministara ekologije 21. juna u Luksemburgu biti otvorena diskusija o ciljevima EU u smanjenju ispuštanja ugljen-dioksida i o udelu obnovljivih izvora u proizvodnji energije.

Komesarka je ocenila da je “ostvarivo” da se do 2030. godine za 40 odsto smanji emisija ugljendioksida i da udeo obnovljivih izvora u proizvodnji energije dostigne 45 odsto.

EU se obavezala da do 2020. smanji ispuštanje ugljen dioksida za 20 odsto u odnosu na 1990. godinu i da udeo obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije poveća na 20 odsto.

Izvor : (Beta-AFP)