Evropska komisija dala je dozvole za deset novih genetski modifikovanih kultura za ishranu ljudi ili životinja i za dve GM kulture koje nisu za ishranu (cveće), i takođe produžila dozvole za sedam GM kultura. To su prve dozvole za GM kulture nakon više od dve godine preispitivanja procesa izdavanja dozvola koje je blokiralo nova odobravanja. Dozvole se odnose na uvoz a ne na proizvodnju. U Evropi su aktivisti za zaštitu prirodne sredine protiv GM kultura jer nisu uvereni da su dobre za ishranu i brinu ih posledice njihovog gajenja po životnu sredinu dok proizvođači nastoje da ih uvere da su GM kulture bezbedne.

Genetski modifikovani organizmi koji su dobili dozvole prošli su potpunu proceduru autorizacije, uključujući dobijanje povoljne naučne ocene Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), navela je Evropska komisija napominjući da se dozvole ne odnose na proizvodnju.

Komisija ističe da je za sve odobrene GM kulture utvrđeno da su bezbedne. Procenu rizika radila je EFSA u saradnji sa članicama na čijem tržištu će se naći određena GM kultura.

GM hrana i hraniva koja su dobila odobrenje Komisije 24. aprila naći će se na listi na kojoj je već 58 GMO dozvoljenih u EU za ishranu ljudi ili životinja (kukuruz, pamuk, soja, uljana repica, šećerna repa).

Dozvole se daju na deset godina i za svaki produkt koji bude proizveden od tih GMO važiće propisi Evropske unije o označavanju i sledljivosti.

Nove dozvole dobili su kukuruz MON 87460, soja MON 87705, MON 87708, MON 87769, 305423, BPS-CV127-9, uljana repica MON 88302, pamuk T304-40, MON 88913 i LLCotton25xGHN614. Proizvođači tih kultura su Monsantno, BASF i Bajer kropsajens (Bayer CropScience).

Dozvole su dobile i dve GM vrste sečenog cveća – karanfili IFD-25958-3 i IFD-26407-2. Njih proizvodi Santori holdings (Suntory Holdings).

Istovremeno su produžene dozvole za kukuruz T25 i NK603, uljanu repicu GT73, pamuk MON 531xMON1445, MON 15985, MON 531 i MON 1445. Te kulture proizvode Monsanto, Dipon pajoner (Dupont Pioneer), Dau agrosajansis (Dow AgroSciences) i Bajer.

U EU se gaji samo jedna GM kultura – Monsantov kukuruz MON 810, i to u Španiji i Portugaliji.

Mišljenja o GMO u Evropi podeljena su dok se u obe Amerike i Aziji gaje na velikim površinama.

Borci za čistiju čovekovu okolinu zabrinuti su zbog efekata gajenje GM kultura na okolinu i pitaju se da li su zdravi za ishranu ljudi i životinja. Takođe smatraju da će uvođenjem GM kultura korporacije preuzeti kontrolu nad lancem ishrane.

Proizvođači GM kultura tvrde da su one bezbedne za upotrebu i pozivaju se na rezultate mnogobrojnih istraživanja.

Odobrenje za nove GM kulture je prvo od novembra 2013. godine. Tada su predložene izmene propisa o odobravanju GMO kojim se članicama EU pojedinačno daje pravo da dozvole ili zabrane uvoz iako je neka GM kulutura već dobila dozvolu na nivou EU.

Izvor: EurActiv.rs