Elektranu gradi kompanija DP Klintek, a novi dizajn posebno je prilagođen za kokosov otpad, kako bi se obezbedila efikasna potrošnja goriva, kao i fleksibilnost da se meša nekoliko vrsta goriva.

Proizvedena struja, prema pisanju časopisa “kWh” prenosiće se na javnu mrežu, a sama elektrana će imati koristi od tajlandskih podsticajnih, fid-in tarifa za biomasu.

Elektrana će, takođe, imati sisteme za čišćenje dimnih gasova da bi se njihova emisija svela ispod predviđenih standarda.

Više na B92