Tehnologija konverzije toplotne energije okeana (OTEC) je metod proizvodnje električne energije korišćenjem tople površinske vode tropskih mora. Sedamhiljaditi deo svih mora sadrži dovoljno sunčeve toplotne energije s kojom bi, uz pomoć OTEC-a, proizveo električnu energiju za čitavu planetu, i uz to dovoljno desalinizovane vode za 7 milijardi ljudi. Za OTEC je bitno da temperatura vode bude iznad 25oC, a na dubini od 1000 metara oko 5oC. Ta razlika od oko 20 stepeni je ključ OTEC procesa. Morska voda se pretvora u paru bez soli uz pomoć tople vode čime se pokreće turbina koja proizvodi struju, a para se kasnije kondenzuje i dobija desalinizovana voda. Uz svaki MW električne energije proizvede se 2,36 miliona litara desalinizovane vode. Prednosti ove tehnologije su: nepostojanje troškova za zemljište, stalni obnovljivi resursi, potencijal proizvodnje razmera nuklearne elektrane ali sa sigurnim i obnovljivim resursom, višestruki izlazi (el.energija, desalinizovana voda, fitoplanktoni – hrana za ribu), a mane: troškovi koji su za sada veliki, tehnički izazovi vezani za more, i činjenica da nijedan objekat veći od 210 kWh nije do sada izgrađen. Kao i sve ostale ideje vezane za nove tehnologije i ova zvuči kao sjajna prilika za nekoga ko ima dovoljno novca da uloži u nešto što će se neminovno jednog dana koristiti.

The Energy Island Group

Energija budućnosti – prvi deo

Energija budućnosti – drugi deo