Firma Sky WindPower pokušava da iskoristi potencijalnu energiju vetrova na velikim visinama tako što će poslati velike turbine u vazduh i proizvoditi struju koju će slati nazad na zemlju. Ono zbog čega ova tehnologija predstavlja ogroman potencijal je njen faktor kapaciteta. Faktor kapaciteta je odnos proizvedene energije i energije koju bi turbina mogla da proizvede kad bi radila stalno. Prosečan faktor kapaciteta za vetrenjače je 20% do 40%, a za leteće generatore na čijem dizajnu ova firma radi taj faktor ima vrednosti od 70% do 95%. Naravno, problem je što su ta merenja i proračuni vršeni na visinama od 5 i 10 kilometara iznad zemlje. Zato se radi na testiranju rotorkrafta, letilice koja liči na helikopter bez kabine, vezana je kablom za tlo i sa dva velika rotora koji proizvode struju. Pažljivim proračunima se došlo do cene koštanja proizvodnje ove struje koja ne bi bila veća od 2 centa po kilovat/času. Dalje, niz od 600 letećih generatora struje od po 20MW, ukupno 12000MW, koji bi radio iznad površine od 15X20 km, proizvodio bi tri puta više struje od rekordne godišnje proizvodnje u bilo kojoj elektrani u SAD. 43 takva niza bi pokrivala ukupnu potrošnju Amerike. Naravno da je, pored ovakvih karakteristika, najvažniji adut ove tehnologije – čist izvor energije koji ne proizvodi gasove sa efektom staklene bašte.