Energetska efikasnost je jedna od najvažnijih tačaka za koju se zalažu ekološki pokreti. Situacija sa klimatskom promenom se pogoršava sve većom emisijom gasova sa efektom staklene bašte – a za tu emisiju je uglavnom odgovorno sagorevanje fosilnih goriva da bi se dobila energija. Zbog toga je ključno biti energetski efikasan u svakom mogućem aspektu svakodnevnog života. Izolacija kuće, moderni kućni uređaji koji su energetski efikasni, štedljive sijalice, električna vozila su samo neka od potencijalnih rešenja koja bi doprinela manjoj emisiji gasova.