Beograd – Pravni fakultet u Beogradu saopštio je da je sklopio sporazum o saradnji sa Ekološkim fondom „Ecotopia“ o organizovanju specijalističkih studija iz oblasti Ekološko pravo od 15. marta ove godine. Nastava na studijama će obuhvatiti načela prava zaštite životne sredine, pravo na pristup ekološkim informacijama, pravo javnosti i NVO na učešće u donošenju odluka u ekološkim stvarima, integrisano sprečavanje i kontrolu zaštite životne sredine.

Na specijalističkim studijama će se proučavati i procena uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu, pravni okvir izdavanja odobrenja i uslova za namerno uvođenje u životnu sredinu genetički modifikovanih organizama, kaznenopravna zaštita životne sredine. Proučavaće se i građanskopravna zaštita životne sredine i odgovornost za štetu, ekološko pravo i principi ekološke politike Evropske unije, kao i sistem trgovine emisijama gasova s efektom staklene bašte na međunarodnom i na nivou Evropske unije. Kako je precizirano, nastava će obuhvatati 72 časa i sastojaće se od predavanja i radionica petkom i subotom, a izvodiće je nastavnici Pravnog fakulteta u Beogradu, ali i drugi domaći i strani stručnjaci.

Izvor: Danas