Kompanija Biopel je specijalizovana za proizvodnju peleta od agrarne biomase, dok se kompanija Ati-terming bavi proizvodnjom kotlova na čvrsta goriva i biomasu.

peleti-za-grejanje-02

Kompanija Biopel je slovačka investicija vredna milion evra, a prema rečima investitora Romana Janiga, razlog da se u Bačkom Petrovcu pokrene proizvodnja peleta od slame je taj što je Vojvodina poljoprivredno područje, a biomasa je dominantni resurs.

Pokrajinska sekretarka je dodala da je neophodno da najpre budžetske ustanove u Vojvodini kotlove na gas preorijentišu na korišćenje peleta.

Više na sajtu Ekokuće