Više nacionalnih i međunarodnih razvojnih banaka usvojilo je 31. marta u Parizu zajedničke norme za finansiranje projekata koji su korisni za sprečavanje klimatskih promena. Norme je usvojilo 28 banaka, uključujući nemačku razvojnu banku KfW, Svetsku banku i Evropsku investicionu banku, a taj dogovor treba da podstakne finansiranje projekata korisnih za klimu. Banke su tim dogovorom definisale i koji će se projekti smatrati “zelenim” i stoga pogodnim za finansiranje.

Koalicija banaka je “ustanovila norme koje će omogućiti da se utvrdi i izmeri odgovarajuće finansiranje u oblasti klime” i podstakne dinamika ulaganja međunarodnog finansijskog sistema u “zelene projekte”, navodi se u saopštenju Međunarodnog razvojnog finansijskog kluba (IDFC) koji okuplja 22 razvojne banke u Evropi, Aziji, Latinskoj Americi i Africi.

IDFC koji je u 2013. uložio 80 milijardi evra u borbu protiv klimatskih promena, organizovao 31. marta Finansijski forum za klimu na kome je učestovao veliki broj razvojnih banaka ali i privatnih finansijskih institucija.

Dogovor banaka postignut na forumu predstavlja “ključnu etapu u borbi protiv klimatskih promena”, rekao je predsednik IDFC-a i nemačke razvojne banke KfW Ulrih Šreder.

Zajednički dokument su potpisale članice IDFC-a, kao i šest međunarodnih institucija uključujući Svetsku banku i Evropsku investicionu banku. Time je dogovorena lista 63 projekta koji će se smatrati “zelenim”.

Reč je o projektima koji se odnose na infrastrukturu za proizvodnju električne ili toplotne energije iz obnovljivih izvora, unapređenje energetske efikasnosti u industriji, pošumljavanje ili “zeleniji” gradski transport.

Rad na klasifikaciji projekata, iako tehnički, važan je iz ugla pripreme međunarodne konferencije o klimatskim promenama koja će se održati u decembru u Parizu (COP21), a pružiće osnovu da se uporede ulaganja različitih finansijskih tela.

Takođe, za potrebe COP21 formirana je pilot grupa od osam razvojnih banaka koja će utvrditi kako da se što bolje u obzir uzme “zeleni aspekt”, na primer kako da se odrede ciljevi za “zelena” ulaganja. Očekuje se da radna grupa završi posao do leta.

“Klimatske promene predstavljaju pretnju razvoju i, obrnuto, razvoj može biti pretnja klimi ako ga prati veća potrošnja energije i time emisija ugljen dioksida (CO2)”, rekla je generalna direktora Francuske razvojne agencije i potpredsednica IDFC-a An Pogam na završetku Foruma.

Na skupu je bilo reči i o učešću u takvim aktivnostima privatnih institucija – banaka, osiguravajućih kuća i investicionih fondova, kao i o načinima da banke svoja ulaganja preusmere u projekte korisne za klimu.

Na tom planu razvojne banke žele da do decembra utvrde principe, na primer u vezi sa definisanjem “zelenih obveznica”, koje bi služile za finasiranje projekata sa težištem na životnoj sredini.

Izvor: EurActiv