barijum

Barijum je teški metal koji je prirodno zastupljen u Zemljinoj kori i srebrnasto bele je boje. Ima svoju primenu u industriji, jer se uz pomoć njega mogu ukloniti tragovi kiseonika u nekim hemijskim jedinjenjima. Takođe, njegovom primenom staklo dobija veći sjaj. U kontaktu sa vodom barijum je eksplozivan.

Ljudsko telo ga ne može svariti i kada se nagomila, obično utiče na nervni sistem. Simptomi trovanja barijumom su slični simptomima gripa:

–          Slabost

–          Teško disanje

–          Proliv

–          nemir

–          visok krvni pritisak i ubrzan puls

Jače trovanje izaziva oštećenje bubrega, otkazivanje respiratornih organa i smrt.

 

U slučaju gutanja barijuma, trebalo bi otrovano lice naterati na povraćanje što će jedan deo metala izbaciti iz organizma. Najbolje je odmah otići u bolnicu.

Najčešći izvori trovanja barijumom su:

–          kontaminirana voda, vazduh ili zemljište

–          riba

–          otrovi za pacove i insekticidi

–          barijumove soli

–          emisije pri paljenju nafte i uglja

–          vatrometi, pigmenti, i katodne cevi.

I tu upravo stižemo do naše teme – elektronski otpad. Svi stari CRT monitori i televizori u svojim ekranima imaju barijuma. Obzirom da se poslednjih godina intezivno prelazi na nove „tanke“ monitore i televizore, ovi stari najčešće završe na deponijama odakle barijum (zajedno sa ostalim otrovima) prelazi u zemljište. Iz zemljišta nema gde nego u vodu, biljke – naš stomak. Zato je reciklaža elektronskog otpada jako bitna, pa se razmislite pre nego što idući put bacite neki televizor na smeće.