Ove reklame dotiču različita pitanja, ali sve u principu daju glas onima koji ne umeju da govore. Iako većina za sebe voli da misli da su ljubitelji životinja, ista ta većina ostaje nema na današnje ubrzano nestajanje vrste po vrste sisara, ptica, riba… Ove reklamne kampanje nam govore neprijatnu istinu o ovome.

[metaslider id=14725]