BiS Reciklažni centar je prvo srpsko preduzeće koje se orijentisalo na:

Tradicija, iskustvo, kvalitet i profesionalna odgovornost rezultovali su:

  1. poslovnim prostorom od 10.000 kvadratnih metara
  2. saradnjom sa više od 700 klijenata, respektabilnih srpskih institucija, kompanija, ino firmi, ambasada…
  3. članstvom u američkoj Privrednoj komori AmCham, u Nemačkom privrednom uduženju u Srbiji, u Udruženju britanskih reciklera, članstvom Globalnog dogovora UN za Srbiju, u Odboru za ekologiju u PKS, u Savetu reciklera u PKS i u Savetu PKS za društveno – odgovorno poslovanje
  4. izborom za jedinog autorizovanog Microsoft refabrikanta u okruženju  (reciklaža rashodovanih računara, ugradnja softvera i donacija tako refabrikovanih računara)
  5. dvostrukom nacionalnom nagradom za Društveno odgovorno poslovanje za 2008. godinu i za 2010. godinu koju dodeljuje Privredna komora Srbije.
  6. Poslovanjem po standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
ZAKONSKE OBAVEZE PRIMAOCA OTPADA
Kao primalac otpada, BiS Reciklažni centar preuzima sledeće zakonske obaveze po predmetnoj ponudi:

–     preuzimanje i transport EE otpada radi njegovog recikliranja i odlaganja

–     dostavljanje Dokumenta o kretanju otpada najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema otpada

  • dostavljanje overenog protokola o merenju otpada najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana nakon preuzimanja EE otpada

–  dostavljanje prepisa uverenja o karakterizaciji i prepisa rešenje o kategorizaciji predmetnog otpada, koji glase na Kompaniju kao privredno društvo koje se u skladu sa Zakonom, bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada

  • recikliranje EE otpada;

  • izdavanje potvrde da je EE otpad recikliran i odložen u ovlašćenom reciklažnom centru

Naša odgovornost DANAS, čuva naše SUTRA.

BiS Reciklažni centar

office@it-recycling.biz

www.it-recycling.biz

013618064