Biodizel je obnovljivo gorivo koje se proizvodi od poljoprivrednih resursa kao što su kanola ulje, suncokretovo ulje, reciklirana ulja za prženje i životinjsko salo. Ovo alternativno gorivo je veoma važno za okruženje zato što pomaže da se smanji korišćenje goriva koja su napravljena od nafte. Biodizel takođe smanjuje emisiju CO2 i ostalih GHG, koje ispuštaju automobili koji koriste tradicionalna goriva.