ZAGAĐENJE – Istine radi, pojedine građane koje je ekipa “Udahni duboko”, u kampanji “Meken Beograd”, anketirala nisu iznenadili rezultati eksperimenta pošto su i predviđali, kako kažu u ovom timu, da će “pluća” na uglu Cara Dušana i Kralja Petra pocrneti za oko nedelju dana. Ipak, u Gradskom zavodu za javno zdravlje tvrde da je takav eksperiment neozbiljan i subjektivan iz više razloga.

– Mogli su da postave beli papir ili čaršav pa da dobiju isti rezultat. Suština je da čovek nikada ne provodi 24 sata na istom mestu pa se rezultati ovog istraživanja nikako ne mogu smatrati objektivnim. Činjenica je da se u širem centru grada zagađenost vazduha povećava zbog intenziteta saobraćaja pogotovo u vreme špica, međutim, situacija nije alarmantna – kaže Snežana Matić Besarabić, pomoćnica direktora Gradskog zavoda za javno zdravlje.
U centralnoj gradskoj zoni vazduh se zagađuje, kako kaže Snežana, i zbog loše javne higijene odnosno prljavih ulica, ali najveću štetu prave vozila.
– U udarnim satima koncentracija suspendovanih materija kao što su, recimo, čađ ili teški metan, raste i po 10 mikrograma po kubu.

921086-08

Međutim, to ne znači da prelazi graničnu vrednost od 50 mikrograma po kubu – objašnjava Snežana i dodaje je na Novom Beogradu zagađenost vazduha znatno manja zbog toga što je ovaj deo prestonice uređen planski sa širokim bulevarima, uređenim parkinzima i parkovima.
Poređenja radi, koncentracija takozvanih suspendovanih čestica u vazduhu u centralnoj gradskoj zoni juče oko četiri sata bila je oko 48 mikrograma po kubu dok je, recimo, u Zemunu zabeleženo svega 24 mikrograma po kubu.
Više u 24 sata