Punjiva baterija napravljena u laboratoriji Rajs univerziteta u SAD sastoji se od pet slojeva nanesenih sprejom, a svaki sloj predstavlja komponentu tradicionalne baterije. To znači da je vreme da tradicionalno pakovanje baterija polako prepusti mesto mnogo fleksibilnijem pristupu.

U prvom eksperimentu, na devet keramičkih pločica su nanešeni slojevi baterija i povezani paralelno. Jedna pločica je imala na sebi solarnu ćeliju koja je stvarala struju od laboratorijskog svetla. Kada su solarna ćelija i struja iz mreže napunile baterije, one su davale energiju LED sijalicama koje su svetlele šest sati – baterije su obezbedile konstantan napon od 2.4 volta.

Pošto su zaštitili patent, naučnici sa Rajs univerziteta kreću da razmišljaju o daljim načinima primene ovih baterija u svakodnevnom životu. A očekuju da će njihov proizvod promeniti svet.

Izvor: Futurity