Uloga aviona je odavno teško uklopivi delić slagalice prelaska na društvo sa malom emisijom ugljen-dioksida – ogromne količine goriva koje oni potroše čini ih najozloglašenijim činiocima u jednačini ugljen-dioksida. Ali, industrijalizovana društva su se navikla na pogodnosti putovanja vazduhom a mnogi i zavise od avionskog saobraćaja. Dakle kako pomiriti zagađivača koji je osnova savremenog transporta ljudi i robe i potrebu da se smanji emisija  ugljen dioksida? Jednostavno, reče jedan naučnik: Zamenite ih balonima napunjenim helijumom.

I to nije prazna priča. Američko Ministarstvo odbrane je već odobrilo sredstva velikim kompanijama poput Boinga i Lokhid Martina da teže ka bukvalno istom cilju; floti balona koji bi vazdušni saobraćaj učinio jeftinijim i čistijim.

Ovi vazduhopolovi bi bili sporiji od običnih aviona, ali bi mogli da nose mnogo više tereta. Brzina bi im bila oko 125km/h, trošili bi mnogo manje goriva, a teretni kapaciteti bi bili mnogo puta veći od standardnog Boinga 747. Neki inženjeri tvrde da bi transport robe balonom smanjio emisiju gasova za 90%.

Što se tiče transporta ljudi, tu su stvari manje izvesne. Međutim, situaciju treba pratiti korak po korak. Za početak, cilj je prebaciti transport robe na čistije puteve.

Izvor: Treehugger