Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković i ministar omladine i sporta Vanjom Udovičićem razgovarali su danas o medjuresornoj saradnja ta dva ministarstva kroz angažman mladih u očuvanju životne sredine.

Kako je saopšteno, osnovni cilj projekta bilo bi jačanje kapaciteta lokalnih Kancelarija za mlade, organizacija mladih i podizanje svesti mladih u Srbiji o konceptima životne sredine, konkretnim problemima u Srbiji, te o mogućnostima njihovog učešća i praktičnog doprinosa očuvanju životne sredine.

Navodi se da je ideja da se kroz angažovanje Kancelarija za mlade, koje bi afirmisale i organizovale mlade u opštinama u Srbiji, organizuje sakupljanje otpadnih guma, od kojih bi se putem reciklaže dobijao proizvod tartan, materija od koje se prave trim staze i podloge drugih sportskih terena u školama, fakultetima i drugim sportskim objektima u vlasništvu države.

“Ova inicijativa predstavlja dobar primer angažovanja mladih u očuvanju životne sredine, podizanja svesti u društvu o značaju čistog i zdravog ekološkog okruženja“, rekla je ministarka Bogosavljević Bošković.

Izvor: Zelena Srbija