Iako se hvale da su najveća nacija na svetu, realnost SAD je dosta tamnija. Sjedinjene Američke Države su zemlja koja je napustila vrednosti kojih se držala – emocionalno, duhovno, fizički, društveno… ova država propada. Ako pričamo o održivosti – SAD su paradigma svega lošeg što čovek danas radi planeti. Evo nekoliko dokaza za ovakve stavove:

–          Od svih razvijenih država, stanovnici SAD su najgojazniji. Na drugom mestu je Meksiko.

–          Prema novom izveštaju Američkog Ministarstva poljoprivrede, 31% od sve proizvedene hrane u SAD se baci. To je otprilike 60 milijardi kilograma godišnje.

–          Amerikanci provedu više vremena u sedenju u zakrčenom saobraćaju od svih ostalih nacija.

–          Prema studiji klinike Mejo, skoro 70% od svih Amerikanaca pije bar jedan lek. Neverovatnih 20% pije bar 5 lekova.

–          Doktori u Americi godišnje prepišu više od 250 miliona antidepresanata.

–          Amerika je najveći izvoznik oružja na svetu

–          SAD imaju najveću stopu razvoda na svetu.

–          Takođe, tu je i najveći procenat domaćinstava sa jednim članom.

–          Jedno na svaka tri deteta u SAD živi u domu bez oca.

–          Amerika proizvodi više pornografije od bilo koje nacije u svetu.

–          Sjedinjene Američke Države imaju najveći državni dug u svetskoj istoriji. Danas on iznosi preko 17 triliona dolara.

Izvor: Truth Theory