BEOGRAD, 31. maja 2011. (Beta) – Učenici osnovnih škola takmicćiće se sutra u Pančevu u ubacivanju limenki u veliki “ekološki” koš, u akciji “Koš za čist grad” koju organizuje Riken fond.

Fond organizuje akciju u saradnji s lokalnom samoupravom i komunalnim preduzećem u cilju podrške programa povraćaja limenki i podizanja svesti gradjana o značaju zaštite životne sredine.

U akciji je u prethodnih četiri godine od kako je pokrenuta, učestvovalo 700 djaka, a kroz programe Riken fonda sakupljeno je oko 200 hiljada iskorišćenih limenki za piće.

Riken fond za povraćaj i reciklažu limenki je neprofitna organizacija, koju je osnovala kompanija Bol pekidžing Evropa.

Fond deluje kroz edukaciju, s ciljem da reciklaža postane navika i da se spreči nekontrolisano bacanje limenki, kroz davanje informacija o zaštiti životne sredine u procesu proizvodnje i reciklaže limenki i saradnju sa vlastima, školama, relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama.