Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje od 23. do 25. aprila 2012. godine, više od 2.500 đaka osnovnih škola na teritoriji opština Žabari, Žagubica, Malo Crniće i Kučevo učestvovalo je u tradicionalnoj akciji prikupljanja sekundarnih sirovina i reciklažnog materijala.

Kompanija .A.S.A. EKO podržala je akciju kojom se ukazuje na važnost smanjenja otpada putem selekcije, odvajanja i reciklaže u cilju zaštite životne sredine.

Pored nastavnih timova i osnovaca, u akciju su se u velikom broju uključili i stariji članovi njihovih porodica. Oni su deci pomogli da sekundarne sirovine dopreme do sakupljačkih mesta, odakle su ih preuzeli radnici kompanije.

U trodnevnoj ekološkoj akciji, sakupljeno je više od 5 tona različitih sekundarnih sirovina – kartona, PET boca i limenki – koje su predate na reciklažu, i koje samim tim neće završiti u prirodi kao otpad. Školama čiji su učenici prikupili najviše materijala, kompanija .A.S.A. obezbedila je donacije. Ipak, deca i njihovi nastavnici poručili su da je život u čistom okruženju bez otpadaka za njih najvrednija nagrada.