Mnogo ljudi i dalje tvrdoglavo tvrde da su prirodni resursi neograničeni, da su ekosistemi na Zemlji jednostavno preveliki da bi na njih čovekove akcije mogle značajnije da utiču. Međutim, čovek je bio uzrok ekoloških katastrofa i nekad davno, i to u tolikoj meri da su nestajale čitave civilizacije. Evo liste na kojoj se nalazi devet davnašnjih ekoloških katastrofa koje je prouzrokovao čovek.

  1. IZUMIRANJE SEVERNOAMERIČKE MEGAFAUNE

Ameriku su nekad nastanjivale veličanstvene zveri, neki od najvećih sisara koji su ikada hodali Zemljom. Bili su to gigantski lenjivci, krzneni mamuti, konji, džinovski dabrovi, ogromni pećinski medvedi i čak američki lavovi i gepardi. Dok stručnjaci raspravljaju o razlozima izumiranja, niko ne spori čudnu koincidenciju da su sva ta stvorenja izumrla pre oko 13.000 godina, upravo u vreme kad su ljudi (lovci) kročili na američko tlo preko Beringovog kopnenog mosta.

  1. EKOLOŠKI KOLAPS USKRŠNJEG OSTRVA

Bez obzira što je u pitanju jedno od ostrva koje je najudaljenije od kopna, Uskršnje ostrvo je nekad bilo dom velikoj civilizaciji koja je čuvena po džinovskim statuama koje su ostavili po čitavom ostrvu. Civilizacija je propala zbog vrlo lošeg odnosa prema okolini.  Posekli su skoro sva stabla na ostrvu – verovatno da bi napravili alate za postavljanje statua – i sve vrste drveća su izumrle, uništavajući zemljište i zauvek menjajući ekosistem ostrva.

  1. GILGAMEŠ I DREVNO SUMERSKO KRČENJE ŠUMA

Sumerski ep Gilgameš opisuje nepregledne predele pod kedrovom šumom u oblasti koja je sada južni Irak. Prema priči, Gilgameš prkosi bogovima tako što seče šume, a zauzvrat bogovi kažu da će baciti prokletstvo požara i suše na zemlju. U stvari, Sumerani su verovatno posekli sve šume i prouzrokovali širenje pustinje. Do 2100 p.n.e., erozija i so su uništili poljoprivredu, i tako je stanovništvo prisilno emigriralo severno u Vaviloniju i Asiriju.

  1. KOLAPS CIVILIZACIJE MAJA

Maje, jedna od najmoćnijih civilizacija u Americi, je možda doživela slom zbog niza ekoloških problema. Njihova prenaseljenost se održala za kratko vreme zbog poljoprivede koja je počivala na krčenju tropskih šuma, što je na kraju dovelo do potpunog uništenja šuma, iscrpljivanja zemlje, i raznovrsni biološki svet je iščezao.

  1. KOLAPS MINOJSKE CIVILIZACIJE

Slična priča prati i krah minojske civilizacije. S obzirom da su Minojci bili velika pomorska sila, sigurno su im bile potrebne velike količine drveta za izgradnju brodova. Na kraju, krčenje šuma je verovatno dovelo do njihovog kolapsa.

  1. Nazke i pustinje

pustinjeDrevna kultura Nazki na području Perua – čuvena po njihovim tajanstvenim Nazka linijama ili geoglifima – je verovatno iščezla zbog krčenja šuma i postepenog pretvaranja zemljišta u pustinju, onog zemljišta koje je sada jedno od najsušnijih regiona u Južnoj Americi. Na toj zemlji , koja je nekad bila oaza sa plodnim tlom sposobnim da hrani hiljade ljudi, živeo je drevni korenov sistem drveća koje se zvalo huarange, i koje su sistematski posekli ljudi zbog drva i ogreva.

  1. KAMENO DOBA U EVROPI

Ljudi koji su živeli pre velikih civilizacija su bili podjednako sposobni za radikalno menjanje okoline čitavog kontinenta, kao što smo i mi danas. Drevni ljudi iz mezolitske i neolitske ere, koristeći samo kamene sekire su čistili čitave šume širom Evrope, menjajući ih otvorenim livadskim ekosistemima.

  1. IZUMIRANJE AUSTRALIJSKE MEGAFAUNE

Kao i u Severnoj Americi, australijska katastrofa se poklapa sa dolaskom ljudi. U Australiji se to desilo pre oko 45000-50000 godina. Kao što je slučaj i danas, drevnu megafaunu Australije su činila stvorenja koja se ne mogu nigde na svetu naći. Neka od njih su džinovski torbarski lavovi, torbari veličine nilskog konja, gušteri dugački 7 metara i ogromne ptice koje nisu mogle da lete.

  1. KOLAPS ANASAZI CIVILIZACIJE

Poput mnogih civilizacija i kultura, Anasazi su bili žrtve pritiska okoline. Prenaseljenost je iscrpila inače oskudne izvore vode na američkom jugozapadu, gde su Anasazi živeli. Problem je povećan ekstremnom sušom, i Anasazi nisu bili sposobni da ga reše.