Solarni tornjevi, nalik na velike dimnjake koji generišu struju tako što se vruć vazduh penje, su često zaboravljeni kada se priča o korišćenju sunčeve energije. EnviroMission je australijska firma koja radi na usavršavanju ovog sistema i nedavno je objavila da žele da sagrade 800 metara visok toranj u pustinji Arizone. On će proizvoditi oko 200 MW, što je sasvim dovoljno za 150.000 američkih domova.

Postoje tri glavne komponente solarnog tornja:

Sam toranj u kome se vrelina pretvara u mehaničku energiju. Što je viši toranj veći je i kapacitet elektrane.

Krov koji pretvara veliki deo izolacije u toplotu, koja zauzvrat zagreva vazduh. Njegova glavna uloga je da onemogući toploti da ode u atmosferu.

Turbine transformišu energiju iz toplote i vazdušnog pritiska u mehaničku energiju a generator je pretvara u struju.

Dobra stvar je što troškovi rada nisu veliki, a površina ispod krova se toliko zagreje da kada padne noć još uvek postoji značajna temperaturna razlika između dna i vrha tako da toranj može da nastavi sa radom. Ne baš u dnevnom intezitetu, ali sve se računa kad zavisite od sunca a proizvodite struju kada ga nema.

Po nekim predračunima ova građevina će isplatiti troškove izgradnje za 11 godina, a njen vek trajanja je oko 80 godina, što znači da je investitora vrlo isplativo. Tačno je da postoji veliko ulaganje u početku, ali sunce je besplatno…