Izmeta ima koliko hoćete (ili nećete). Pa zašto bi stojao neupotrebljen? Izmet – i ljudski i životinjski – sadrži metan, vodonik i azot koji mogu biti pretvoreni u energiju. Možda zvuči gadno, ali u pitanju je jeftina energija koja smanjuje gasove sa efektom staklene bašte u atmosferi. U ne tako dalekoj budućnosti, ne budite iznenađeni ako saznate da izmet obezbeđuje energiju za bilo koje od ovih mesta.

Parkovi za pse

U Americi već postoji mašina koja pretvara pseći izmet u struju koja bi mogla da napaja osvetljenje u parku. Vrlo je jednostavno. Vlasnik psa pokupi izmet u biorazgradivu kesu i baci je u cev mašine, mikroorganizmi to razlažu i ispušta se metan. Vlasnik psa okrene ručku i tako promeša organsku materiju u mašini i prouzrokuju da se metan popne gore. Od metana se proizvodi struja.

Otvoren put

Kompanija GENeco radi sa Folksvagenom na razvoju Bio-bube, koju bi pokretala kanalizacija. Bakterije proizvode metan koji se pretvara u biogorivo i sipa u rezervoar nove Bube. Ljudski otpad od 70 kuća je dovoljan za jednogodišnju vožnju ili 15.000 km.

Svemir

Satelite uglavnom napaja Sunce, ali naučnici ispituju da li određene bakterije mogu da izdrže surove uslove u svemiru i da se iskoriste u pretvaranju izmeta u vodonik za gorivne ćelije.

Fabrike za preradu vode

Fabrike za preradu otpadne vode proizvode dosta azotnog oksida, jako lošeg gasa sa efektom staklene bašte. Isti gas se koristi u potisnicima raketa, pa su neki naučnici došli na ideju da iskoriste taj azotni oksid kao gorivo u raketnim motorima koji generišu struju za rad fabrike i tako zatvore ceo krug.

Kompjuterski serveri

Iz jedne krave izađe više od 60kg stajnjaka svakog dana – a to su desetine milijardi tona đubriva godišnje. I još gore, proizvodi se skoro 100 litara gasa metana koji odlazi u atmosferu svakog dana. Upravo zbog toga, mnogo naučnika je angažovano na pronalaženju načina da se kravlji i svinjski izmet pretvori u metan, koji bi se iskoristio kao biogas za pokretanje generatora struje za kuće ili za početak verovatnije, kompjuterske servere.

Muzički festivali

Umesto da pošalju urin niz kanalizacione cevi, naučnici iz Bristol Robotics laboratorije traže načine da ga recikliraju i uz njegovu pomoć pokrenu gorivne ćelije. Gorivne ćelije mogu da se iskoriste da pokreću robote u svemiru ili, da se vratimo na Zemlju, da se povežu sa pisoarima na muzičkim festivalima i tako pomognu da se osvetli prostor.

Ostrva

Pronađeni su načini da se u gorivnim ćelijama iskoristi urea koja nastaje u procesu razgradnje proteina u jetri. Prototip naučnika razbija ljudski ili životinjski urin na vodu, azot i ugljen dioksid i proizvodi struju u isto vreme. Takve gorivne ćelije mogu da stvaraju struju na ostrvima, pustinjama ili u podmornicama.

Izvor: Discovery