Rasipnički ekonomski sistem ili čovečanstvo, na ovoj planeti nema mesta za oba. Po vrlo konzervativnoj proceni, još 50 meseci je ostalo da ograničimo rast temperature na manje od 2C. Ako to ne uspemo, otopljeni led i nakupljeni ugljen-dioksid će pokrenuti „domino“ efekat: globalno zagrevanje će se nepovratno ubrzati. Neki naučnici tvrde da je povećanje od ta dva stepena previše, ali to je limit koji je postavila Evropska Unija a ostali potpisali.

I pored rekordnog nestanka leda, koncentracija gasova sa efektom staklene bašte, užasnih suša i visokih temperatura, klimatska promena je vrlo nisko na listi prioriteta današnjih političara.
Kao što reče jedan od Gardijanovih sagovornika na ovu temu: „Pitanje je, Šta bi trebalo da radimo drugačije? A odgovor – otprilike sve.“

Mnogi napominju da je ovo trenutak u kome imamo i veliku šansu za ekonomski oporavak i bolji život u prelasku u ekonomiju koja proizvodi malo ugljenika a donosi dobrobit čoveku.

Šta će svetski lideri uraditi u sledećih 50 meseci nije izbor između onoga što smo radili nekada i onoga što radimo danas. To je polazak na najizazovniju i najneobičniju avanturu sa kojom se društvo suočilo – saznavanje kako da napredujemo a da ne uništimo klimu od koje zavisimo. Svaki korak znači, a najviše bi značilo da počnemo da se krećemo.

Izvor: Gardijan