Покрет горана Новог Сада и Покрет горана Војводине организују едукативно-истраживачки камп „Стопама Андреаса Волнија”,који ће се одржати од 12. до 18. јула 2015. године у Еколошком центру «Радуловачки» у Сремским Карловцима.

Позив је отворен за младе из војвођанских општина, узраста 15-20 година које интересује биологија, ботаника, одлазак на терен, сакупљање, детерминација биљака. Они ће на један занимљив начин имати прилике да се упознају се са биљкама Фрушке горе, да упознају живи свет Ковиљско-Петроварадинског рита, науче како да користе модерне технологије за промоцију флоре, све то кроз принципе неформалног образовања и искуственог учења.

Циљ кампа је едуковање 15 младих узраста 15-20 година за самосталан научни и теренски рад на пољу ботанике и њиховом оспособљавању као мултипликатора. На кампу ће 15 младих проћи кроз све фазе ботанизирања, теренског рада, прикупљања, детерминације биљног материјала, основа екологије и заштите биодиверзитета и примена географских информационих система у заштити животне средине, под стручним менторством искусних теренских биолога и људи који су претходних година водили омладинске едукативне кампове, обуке и друге активности.

Овај камп ботанизирања и заштите биодиверзитета је подржао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Апликацију и више информација можете пронаћи на сајту www.pokretgorana.org.rs