У Београду је јуче, 5.12., одржан промотивни скуп „Извештавање за одрживост II“ на ком је званично представљена друга етапа пројекта „Успостављање Центра за управљање животном средином“ у оквиру Агенције за животну средину Републике Србије. Након увођења прва два индустријска клијента у пројекат а затим и прилагођеног софтверског решења за извештавање у ове компаније, Центар је поново у акцији и позива све заинтересоване компаније да се пријаве за добијање једне од преосталих слободних лиценци која омогућује компанијама да буду нови клијенти пројекта.

Окупљене високе званице из земље и иностранства поздравио је господин Ивица Радовић, државни секретар Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије као и господин Рогер Јоргенсен (Roger Jørgensen), први секретар Амбасаде Краљевине Норвешке у Србији. Краљевина Норвешка односно Министарство спољних послова ове земље, је препознала значај формирања Центра за управљање животном средином и обезбедила потребна средства за овај пројект у циљу подршке изградњи и реформи институција Републике Србије. Директор Агенције за животну средину господин Момчило Живковић истакао је значај оснивања Центра са аспекта планираног преласка на електронско извештавање према обавезама које произилазе из регулативе Републике Србије.

Конференцији су присуствовали представници највећих српских индустријских предузећа, представници надлежних органа на свим нивоима, образовних институција из области животне средине као и заинтересоване јавности. На конференцији је представљен и кључни функционални елемент центра – Систем за вођење евиденције и извештавање у области животне средине „TEAMS“ као и основно софтверско решење за индустријске клијенте.